Μέχρι και για τους άνω των 50 φαίνεται να κλειδώνει η χορήγηση της τρίτης δόσης