Μέτρα κατά των ανατιμήσεων | Διπλασιάζεται η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα