Μια μεγάλη αγκαλιά ανοίγει, “Το χαμόγελο του παιδιού” δίπλα στα σεισμόπληκτα παιδιά