Μία σπουδαία ιστορική στιγμή αναμετράται με την διαχρονική πολιτική ολιγωρία