Μια βαλίτσα γεμάτη πόλεμο και ειρήνη ανοίγει μπροστά στους μαθητές