Μια βδομάδα απλοκλεισμένος λόγω εκτεταμένης κατολίσθησης ο Προφήτης Ηλίας