Μιχάλης Ιγνατίου, Οι λεπτομέρειες της Ελληνοαμερικανικής συμφωνίας.