Μηνύματα αλληλεγγύης από Κρητικούς σε όλο τον κόσμο