Μειώνεται στα 30 χλμ/ώρα το όριο ταχύτητας σε κατοικοιμένες περιοχές