Μουριάδης | Ο Δήμος Καβάλας είναι ο μόνο φορέας που διεκδικεί τα Παλιά Δικαστήρια