Ο Χρίστος και η Θέκλεια: Δύο παιδιά χωρίς ταυτότητα στο Λιοπέτρι