Ο Δίας και η Αέλα σκύλοι ανιχνευτές επί Κρητικου εδάφους