Ο Διομήδης Διομήδους για τις καθυστερήσεις στα επιδόματα, βοηθήματα