Ο κ. Νικολαΐδης για το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες