Ο Μάριος Αντωνίου για τις αλυσιδωτές αυξήσεις στην αγορά