Ο παιδίατρος Γιάγκου για τις ιώσεις και την έξαρση του ιού Κοξάκι