Ο Σπύρος Νεοφυτίδης για την ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας