Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία για εκλογή Δ.Ε.Ε.Π στην Κομοτηνή