Πανάκριβο το πετρέλαιο για τις μηχανότρατες του Ν. Καβάλας