Παρελάσεις 40-60 λεπτά στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ για την 28η Οκτωβρίου