Πελεκάνος για νέες τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη πόλη