Περιμένουν ενημέρωση από τον Πρόεδρο για Νέα Υόρκη τα κόμματα