Περιοδεία της Μίνας Γκάγκα – Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας σε Κομοτηνή και Ξάνθη