Περίπου μια ώρα θα έχει διάρκεια η παρέλαση της 28η Οκτωβρίου στην Καβάλα