“Πυροβολεί” και δεν παραδίδει τη βουλευτική έδρα ο Θεμιστοκλέους