Πιθανή η αναφορά ΠτΔ στο «Nautical Geo» στην Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων