Πολλαπλά οφέλη για δημόσιο και πολίτες με την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων