Πωλούσαν πλαστά χαρτονομίσματα σε .. χαμηλές τιμές