Προχωρεί η απόκτηση παραλλαγής του «Iron Dome»-Έπονται εντατικές διαβουλεύσεις