Ρηγματώσεις και αποκολλήσεις έδειξαν οι έλεγχοι στα “λαβωμένα” ενετικά νεώρια”