Σχολικός ψυχολόγος για τα στερεότυπα που καλλιεργούνται στα παιδιά λόγω κάποιων παιχνιδιών