Σεσημασμένη σπείρα προτοφαλάδων έκανε θραύση στην οδό Λήδρας