Συγχρονισμένη Κολύμβηση: Τα κορίτσια του ΚΟΗ στην κορυφή της Ελλάδας!