Συγκέντρωση εκπαιδευτικών, φοιτητών και μαθητών έξω από τη Βουλή…