Σήμα κινδύνου για τις ελλείψεις σιτηρών: “Η Κύπρος θα πεινάσει”