Συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα επιδιώξουν οι αιρετοί της χώρας