Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις τμημάτων