Σοκ παραγωγών που είδαν τις επιδοτήσεις ψαλιδισμένες μέχρι και 50%