Στάσιμη παραμένει η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας