Στο κόκκινο παραμένει η Π.Ε Καβάλας | Σκέψεις για ακύρωση των παρελάσεων στην Β. Ελλάδα