Στο σπίτι της Europa Donna στην Κύπρο – Γνωρίζουμε τους αφανείς ήρωες και το έργο τους