Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση του πράσινου υδρογόνου