Τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία στους θαλασσαιμικούς