Τα συμπεράσματα του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την κλιματική αλλαγή