Τα βρήκαν για ιατροσυμβούλια, θα πρέπει όμως να ξεπεράσουν νομικό κώλυμα