Τέλος στο προαιρετικό άνοιγμα της Κυριακής για τα καταστήματα