Τι είναι η «παρατεταμένη Covid» και ποιοι πάσχουν από αυτή…