Τη σπάνια συλλογή Κρασάκη εγκαινίασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας