Το γύρο των Ελλαδικών Μέσων έκανε η αποκάλυψη του ΣΙΓΜΑ