“Το μουσείο πάει σχολείο” δραση απο το Υπουργείο Παιδεία και το ΥΕΘΑ